Home

Hartelijk welkom op de website van de Vereniging van Eigenaars Piet Heinplein I.

De website voorziet in allerhande informatie betreffende het reilen en zeilen van de Vereniging van Eigenaars.

De site is deels openbaar voor het publiek en deels beschermd voor de eigenaars. De eigenaars kunnen deze beschermde pagina’s benaderen door in te loggen met een eigen, uniek password. Een formulier voor het aanvragen van een password is verkrijgbaar bij de bestuurder. Stuur hiervoor een e-mail naar vvephp@ziggo.nl

Suggesties waarmee we de site kwalitatief kunnen verbeteren zijn welkom. Via de Contactpagina kunt u uw suggesties doorgeven.

Wij hopen met deze site in een behoefte te voorzien.

Het Bestuur

Over

  De Vereniging van Eigenaren is opgericht in januari 1978. Er zijn 107 appartementen en officieel zeven winkels. Vanaf het begin is het beheer van de VvE in eigen handen geweest. De garage valt onder de VvE Trompstraat I.

Huishoudelijk Reglement

Vereniging Van Eigenaars PIET HEINPLEIN 1 te ’s-Gravenhage HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: ALGEMEEN De volgende bepalingen gelden onverminderd de bepalingen in het Reglement van Splitsing van Eigendom en het Bijzonder Reglement, als vastgesteld bij notariële akte dd. 9 januari 1978. Artikel 2: GEBRUIK VAN DE EIGEN RUIMTEN 2a.    De eigen ruimten mogen uitsluitend worden gebruikt … Meer lezen over Huishoudelijk Reglement

Tijdschrift

Dit deel van de website is gewijd aan interessante artikelen met betrekking tot de VVEPHP en sociale evenementen. Als u een interessant artikel met betrekking tot de VVE en dat zou u willen delen met u buren laat het ons weten 🙂

Contact

Contactgegevens: Bestuurder J Dijkstra 070-345 94 34 of 06 52 111 391 Technische Commissie Inge Trossel (34) Wieke Luchtenveld (85) Lucas Negenman (8) Rob Bruins (108) Kascontrole Commissie Rika de Lange Gerrit de Boer VVEPHP website Phillip Dean Beckwith (32) Loodgieter P Muller 06 5129 0027 Liften-AML Alarmnummer 0900 2255265 Politie 0900 8844 Grofvuil 070 366 … Meer lezen over Contact